30. cezročný týždeň

1. Dávame vám do pozornosti, že rozhodnutím Apoštolskej penitenciárie v Ríme a v súvislosti s pandémiou Covid – 19, bude tohto roku možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november (teda nie len od 1.do 8. novembra, ako je to každý rok).  Zároveň platí, že najmä starší, chorí, ale aj tí, ktorí z dôvodu obmedzení nemôžu vychádzať von, a teda nemôžu sa dostať na cintorín k modlitbe, môžu získať odpustky pre duše v očistci aj doma, keď sa zbožne pomodlia modlitbu na tento úmysel za duše v očistci pred obrazom Ježiša Krista, či Panny Márie a takto sa zjednotia v spoločnej modlitbe s celou Cirkvou.

Môžeme si zvoliť ľubovoľnú modlitbu za zosnulých, či už sv. ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva a pod. Zároveň je potrebné vzbudiť si dokonalú ľútosť hriechov a túžbu prijať Ježiša v Eucharistii. V čase, keď to bude možné, sa potom vyspovedať, prijať Sviatosť Oltárnu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca.  

2. V najbližšom týždni nebudú verejné slávenia bohoslužieb (s účasťou veriacich). Sv. omše budú slávené súkromne na tie úmysly, ktoré ste obetovali. Pohreby, krsty a sobáše sa môžu vysluhovať s obmedzeniami počtu veriacich.