25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vopred ďakujeme aj za dnešnú finančnú zbierku na opravu cesty k fare a kostolu. Práce sa začali v stredu a budú pokračovať aj v ďalších dňoch. Prosíme počas tejto doby parkovať na iných miestach.

3. V utorok po večernej sv. omši bude biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

4. Od nasledujúceho piatku 5 minút pred večernými sv. omšami sa začneme modliť Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi ako duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť, ktorá bude v nedeľu 4. októbra o 10:30. Bližšie podrobnosti a plagát k odpustu budú v oznamoch na budúcu nedeľu. 

5. Grécko-katolícka farnosť Vranov – Juh pozýva na budúcu nedeľu 27. septembra odpustovú slávnosť spojenú s posviackou novej farskej budovy. Bližší program nájdete na plagáte na výveske.

6. Dávame do pozornostiže aj pre bohoslužby platí nový tzv. covid semafor. Náš okres je zatiaľ v žltom pásme. Je preto potrebné dodržiavať tieto zásady:

  • sedenie v kostole šachovitým spôsobom, resp. dodržať istý odstup a sadnúť si v lavici, či stáť tam, kde sú značky,
  • sväté prijímanie sa podáva teraz iba na ruku!!! (len v jednotlivom prípade do úst – napr. veriaci s barlami, ale až na konci radu ako poslední, nie skôr),
  • povinné rúška,
  • povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola,
  • vynecháva sa znak pokoja.   

Tiež prosíme, aby ste v prípade respiračných ťažkostí, či podozrenia na podobné choroby, zostali doma. V prípade choroby nie sme viazaní účasťou na sv. omši. Prosíme o rešpektovanie týchto pokynov.