21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodinu Fialovú, Martonovú a Bedriovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od nasledujúceho piatku sa v Bazilike na Severe začína Novéna pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie, ktorá bude o dva týždne 6. septembra. Otcovia pavlíni pozývajú na túto duchovnú obnovu.   

3. Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje deti na prípravu na prvé sv. prijímanie, nájdu prihlášky vzadu na stolíku.

4. Od septembra prechádzame na bežný cezročný režim, čo sa týka nedeľných sv. omší a kancelárie. 
To znamená, že v nedeľu nebude omša o 6:30, ale namiesto nej o 11:00. Taktiež úradné hodiny v kancelárii budú od septembra v riadne uvedenom čase.

5. V nedeľu, 6. septembra sv. omša o 11:00 vo farskom kostole NEBUDE z dôvodu odpustovej slávnosti v Bazilike, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní.