14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 15. cezročnej nedeli prosíme rodinu Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Prosíme vás aj v týchto letných dňoch, o zachovanie slušnosti v obliekaní sa, keď ide o účasť na sv. omšiach a tiež v lektorskej službe, keď prednášame čítanie Božieho slova. Na stretnutie s Ježišom v Eucharistii sa nehodí prísť ani v horúcich dňoch leta vo veľmi krátkom oblečení (tak muži, ako aj ženy) ani v letných „žabkách“ na nohách. Tak, ako na spoločenské podujatia musíme zachovať etiketu, oveľa dôležitejšie je to na sv. omšu, kde aj naše vkusné vonkajšie oblečenie má vyjadrovať, že prichádzame počúvať a prijať živého Boha. Vďaka za pochopenie.

3. Naďalej platí, že v interiéri kostola by sme mali mať rúška počas sv. omše. Výnimku tvoria ľudia, ktorí majú zdravotný problém s dýchaním, alebo iné zdravotné ťažkosti. Taktiež kňazi, ktorí sú pri slávení sv. omše v dostatočnom odstupe od ľudí.  Rovnako sa zatiaľ naďalej vynecháva podávanie rúk pred sv. prijímaním. Keďže v týchto dňoch opäť pribúdajú pozitívne prípady ochorenia, a to na rôznych miestach Slovenska, zachovajme tieto usmernenia aj ďalej.