9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 10. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovu, Hruštičovu a Sisákovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – pondelok až piatok pol hodinu pred svätými omšami ráno a večer
Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)

3. Vo štvrtok 4. júna o 10:00 hod., na sviatok Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza bude v košickej katedrále Missa Chrismatis, sv. omša svätenia olejov, ktorá je presunutá z tohtoročného Zeleného štvrtka. Kvôli pandémii sa však na nej zúčastní iba časť kňazov. Na sv. omši tiež nebudú účastní veriaci laici. Prosíme o vaše duchovné spojenie s kňazmi.

4. Na Prvý piatok od 15:00 hod. bude vo farskom kostole vystavená sviatosť Oltárna k adorácii. Poklona začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme vás o hojnejšiu účasť na adorácii počas jednotlivých hodín do večernej sv. omše.

5. V piatok po večernej sv. omši sa budú birmovanci skúšať z otázok Katechizmu. Sú dostupné na tomto odkaze. Prosíme zároveň rodičov birmovancov, aby v piatok zostali po sv. omši na stretnutie.

6. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci Jún. Sväté omše ráno budú vo farskom kostole, ako aj na Dlhom ako zvyčajne spojené so spoločnou modlitbou sv. ruženca.