Verejné slávenie sv. omší už od zajtra!


Bratia a sestry. Vďační Bohu a s radosťou sme prijali správu o znovuotvorení našich kostolov po takmer dvoch mesiacoch od vypuknutia pandémie koronavírusu. Na základe dohody KBS s vládou SR, sa teda budú môcť bohoslužby sláviť od zajtra, teda od 6. mája. Iste mnohí túžime po sv. omši, sv. prijímaní a po Božom slove, ale aj po skúsenosti znova zažiť znova spoločenstvo veriacich. Avšak majme na pamäti, že návrat k „normálu“ ako ho poznáme, nebude hneď, ale postupne. Buďme preto trpezliví, ak niekedy nebude možné všetko „hneď“. Týka sa to napr. vysluhovania sv. zmierenia, ktoré nebude možné ako ho poznáme hromadne pre všetkých. Budeme sa však usilovať vyspovedať každého počas nasledujúcich dní, resp. týždňov. Musíme aj naďalej vnímať riziká, ktoré jestvujú. Zodpovednosť a pokora prijať aj obmedzenia by však mali byť v tejto dobe vyjadrením našej viery v praxi.
Ponúkame vám program bohoslužieb v našej farnosti od zajtra, od stredy, do nedele:
Farský kostol sv. Františka: Od stredy do soboty – ráno o 6.30 hod. a večer o 18.30 hod.
Nedeľa – 8.00 hod. (prosíme len veriacich nad 65 rokov)
– 9.30 hod. (stredná a mladšia generácia)
– 11.00 hod. (stredná a mladšia generácia)
– večerná sv. omša teraz nebude!!!
– z dôvodu nutnosti obmedzenia kapacity vnútri kostola budú nedeľné sv. omše túto nedeľu vonku, vzadu v areáli farského kostola (dostatočný priestor pre oveľa väčší počet veriacich); starší si môžu priniesť prenosné stoličky, pretože lavice vonku nebudú

Filiálka Dlhé: Nedeľa – 8.00 hod. (prosíme iba veriacich nad 65 rokov)
9.30 hod. (stredná a mladšia generácia)
– obe sv. omše v kostole

Rodinná Oblasť (školská kaplnka): Nedeľa – 11.00 hod. (v kaplnke – chodba)

Pozorne si prečítajme podmienky, za ktorých budú obnovené verejné bohoslužby:
– až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromaždenia, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky (účasť je možná, ale stále dobrovoľná – najmä pre rizikové skupiny, čiže seniorov, najmä chorých)
– starším ponúkame v nedele osobitné sv. omše – využite ich; lekári nedoporučujú v tejto situácii „zmiešavanie“ starších a mladších, a to zo známych dôvodov rizika pre starších (úmyslom nie je samozrejme diskriminovať starších, ale chrániť – všetci vás máme radi a práve vy tvoríte dôležitú časť spoločenstva našej farnosti)
– cez týždeň odporúčame starším veriacim účasť na rannej sv. omši o 6.30 hod. vo farskom kostole
– pri vstupe do kostola (resp. na vonkajšom priestranstve, ak bude sv. omša vonku) budú na stolíkoch dezinfekčné prostriedky – každý je povinný si urobiť dezinfekciu rúk!
– počas v. omše je treba mať na tvári rúško
– pri slávení sv. omše v kostole, ale aj vonku, je potrebné dodržiavať rozostupy minimálne dva metre
– rozostupy budú v kostole na laviciach označené nálepkou (sadnite si iba tam), resp. iným spôsobom aj mimo lavíc na zemi (zaujmite miesto iba tam, kde to bude naznačené);
– obsadzovaný bude iba každý druhý rad lavíc v kostole
– na laviciach nemajú byť žiadne predmety – spoločné knižky, obrázky, či ružence
– naďalej zatiaľ platí, že nepoužívame vodu v sväteničke a nedávame si rukou znak pokoja
– sväté prijímanie budeme podávať v tomto čase na ruku – aj tu dodržte vzdialenosť asi 2 metre za sebou
– pred sv. omšami, ako aj počas nich dodržujte usmernenia služby (najmä kurátorov), ktorá bude poverená dohliadnuť na dodržanie predpisov
– po sv. omšiach má byť zabezpečené vetranie a dezinfekcia kostola – prosíme vás preto, aby ste po sv. omši uvoľnili priestor kostola
– všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti, aby nedošlo k zbytočným sporom – buďme k sebe láskaví, obetaví a práve v tomto čase buďme jeden druhému ešte väčšou oporou
– prípadné ďalšie doplnenie pokynov budeme aktualizovať
– oznamy na budúci týždeň sa dozviete pri sv. omšiach v nedeľu

Štefan Albičuk, dekan