4. Veľkonočná nedeľa – Prenos sv. omše

Milí farníci. Nasledujúca, Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera. Pozývame vás všetkých spojiť sa duchovne cez éter pri sledovaní sv. omše z nášho farského kostola sv. Františka o 9.00 hod. na našej facebookovej stránke. Spoločne sa budeme modliť a prosiť za nové kňazské povolania, ako aj za kňazov, ktorí už žijú v kňazskej službe. Zároveň prosme, aby Pán povolal aj z našej farnosti kňazov a dal nám aj nové povolania k zasvätenému životu.