Oznam – manželské ohlášky

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci:
Šimon Tribula, rím.-kat. a Vladimíra Labonová, gr.-kat. (ohlasujú sa tretíkrát). Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.