3. Veľkonočná nedeľa – prenos sv. omše

Prajeme vám požehnaný čas, bratia a sestry. Pred nami je Tretia veľkonočná nedeľa. Chceme dať do vašej pozornosti, že aj túto nedeľu budeme sláviť sv. omšu vo farskom kostole o 9.00 hod. Podobne, ako doteraz, znova chceme zabezpečiť jej prenos cez facebookovú stránku našej farnosti. Pozývame vás teda k sledovaniu a duchovnému prežívaniu našej farskej sv. omše.
Zároveň pripomíname, že nadchádzajúce dni týždňa pred 4. Veľkonočnou nedeľou – Nedeľou Dobrého Pastiera, budú v Cirkvi prežívaním Týždňa modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás všetkých zjednotiť sa v modlitbách a obetovať ich za nové povolania do kňazstva a rehoľného života. Modlime sa zvlášť za to, aby sa aj v našej farnosti zrodili nové duchovné povolania, ktoré veľmi potrebujeme.