Inštrukcie k bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

Košickí biskupi vydali v súvislosti so snahou eliminovať šírenie sa vírusu COVID – 19 pre celé územie našej arcidiecézy tieto usmernenia:

 1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, bez účasti verejnosti. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.
 2. Priame prenosy sv. omší na TV LUX:
  PONDELOK – PIATOK: 7.00 hod., 12.00 hod., 19.00 hod.
  SOBOTA: 7.00 hod. 18.00 hod.
  NEDEĽA, 15. marca – 10.30 hod, 18.00 hod.
  NEDEĽA, 22. marca – 10.00 hod., 18.00 hod.
  Pravidelná štvrtková adorácia z kaplnky TV LUX bude o 20.20 hod. Na www.ke-arcidieceza nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi – v nedeľu 15.3.2020 a 22.3.2020 so začiatkom o 10.30 hod.Rádio LUMEN – každodenné sv. omše sú ráno o 8.30 hod. a večer o 18.00 hod.
 3. Sviatosti a sväteniny:
  Sv. zmierenia vyslúžime jednotlivým veriacim, ak o to požiadajú. Prosíme v tomto prípade zavolať na faru a dohodnúť s kňazom. Hromadná sv. spoveď nie je zatiaľ dovolená kvôli zhromažďovaniu viacerých ľudí.
  Sv. krstu – dohodnite s kňazom na fare. Prosíme pritom o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.
  Sv. pomazania chorých – vysluhujeme jednotlivo podľa potreby veriacich.
  Adorácia v kostole nie je zakázaná. Náš farský kostol je otvorený na osobnú modlitbu od rána každý deň (vchod od kruhového objazdu). Naša modlitba je v tomto čase zvlášť potrebná a užitočná.
  Pohrebné obrady – dohodnite na fare s kňazom. V tomto čase je nevyhnutné ich vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.
  Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. Povzbudzujeme v tomto období aj denne
 4. Modlitba – povzbudzujeme a vyzývame všetkých veriacich, aby sme sa v období týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 hod., najlepšie s celou rodinou doma. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov a zdravotnícky personál. Naši biskupi nám vrelo odporúčajú modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Text tejto modlitby pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej ponúkame v nasledujúcich riadkoch.

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. 
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN