1. cezročný týždeň

Rozpis omší na 1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. cezornčej nedeli prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú a Volovarovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

3. V utorok po večernej sv. omšibude Biblické stretnutie na fare.

4. Od 18. do 25. januára bude v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

5. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole ďalšia spoločná katechéza rodičov pred 1. sv. prijímaním ich detí. Účasť rodičov na týchto stretnutiach je dôležitá.

6. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy zbierka na pomoc pastorácie mládeže v UPC resp. v ACM. Pán Boh zaplať vopred za všetky dary na tento cieľ.

7. Do pozornosti predovšetkým birmovancom, ako aj ich blízkym dávame informáciu, že sv. birmovania sa bude v našej farnosti v tomto roku vysluhovať dňa 13. júna (sobota) o 11:00 hod. Zároveň prosíme všetkých birmovancov, ktorí pôjdu v júni na birmovku (2. ročník prípravy), aby prišli v piatok na sv. omšu a po nej zostali v kostole na krátke stretnutie. Účasť všetkých birmovancov v piatok je nevyhnutná!