2. cezročný týždeň

Rozpis omší na 2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kačmárovu, Zámborsku a Dzurkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pozývame deti na utorkové detské stretnutia v katechetickej miestnosti, ktoré sa začínajú o 15:30. Tešia sa na vás animátori.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Vo štvrtok o 16:00 hod. bude stretnutie miništrantov.

5. Od piatku do nedele budú v našom farskom kostole pravidelné štvrťročné spoločné modlitby Modlitieb matiek. Pozývame všetky matky, terajšie, ako aj tie budúce, ktoré sa na úlohu matiek ešte len pripravujú.

6. Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. sa uskutoční spoločná Ekumenická pobožnosť všetkých cirkví z nášho mesta. Modliť sa budeme na úmysel za jednotu kresťanov. Pobožnosť bude v evanjelickom chráme Ducha Svätého.

7. Aj počas týchto fašiangov, konkrétne v sobotu 22. februára, v jedálni na Lúčnej, bude Farská veselica. Vstupné je 20€. Lístok je možné zakúpiť v sakristii

8. Od piatku do soboty – 24. 1. – 25. 1. 2020 sa uskutoční duchovná obnova žiakov 6. ročníka základných škôl z našej farnosti. Deti, ktoré sa jej chcú zúčastniť, si môžu zobrať prihlášku na vyplnenie. Prihlášky sú vzadu vo farskom kostole na stolíku. Vyplnené prihlášky prineste do stredy.