30. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 31. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci a zároveň dušičkové sviatky. V stave milosti posväcujúcej budeme môcť získať úplné odpustky pre duše v očistci.
Pred sviatkami budú naši kňazi spovedať takto:
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až štvrtok ráno od 6:00 hod. do sv. omše a večer v pondelok, utorok a štvrtok od 16:45 do 18:00 hod.
filiálka Dlhé – v stredu od 15:30 do 17:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)!
Spovedanie chorých bude vo štvrtok.

3. Na slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu.

4. Pobožnosť za duše v očistci bude v piatok 1. 11., na slávnosť Všetkých svätých, o 14:00 hod. na cintoríne na vranovskom Dlhom.

5. Modlitba ruženca na Fatimskú sobotu bude vo farskom kostole o 7:30 a na filiálke Dlhé o 8:00 hod.!

6. Sviece za nenarodené deti, ktoré použijeme pri modlitbe za nenarodených, si môžete zakúpiť v sakristii (svieca stojí 1,-€ a jej kúpou pomáhame aktivitám pre život na Slovensku)

7. V stredu 30. októbra budeme na našej filiálke Dlhé sláviť 25 výročie posviacky kostola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu o 17:00 hod. bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Srdečne vás všetkých pozývame poďakovať sa slávením eucharistie za náš filiálny kostol, za jeho staviteľov a dobrodincov. Z tohto dôvodu v stredu večer sv. omša vo farskom kostole nebude! (úmysel tejto omše bude slávený v stredu pri večernej sv. omši na Dlhom).

8. Pozývame ženy, ktoré sa chcú zapojiť do pečenia vianočných oblátok, aby sa napísali do zoznamu v sakristii nášho farského kostola. S pečením sa začne po dušičkových sviatkoch.