29. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 30. cezročnej nedeli prosíme rodiny Švec – Bilu, Molekovú, Fajčákovu, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

3. Blíži sa 2. november, spomienka na všetkých verných zosnulých. Je to zároveň spomienka aj na všetky nenarodené deti, najmä tie, ktorým bol ukončený život umelým potratom. Aj tento rok si na tieto deti spomenieme modlitbou a zažatím sviece za nenarodené deti. Túto sviecu si môžeme kúpiť v sakristii. Cena je 1,-€ a jej kúpou prispievame na pro-life aktivity Fóra života na Slovensku.

4. Dňa 30. októbra budeme sláviť na našej filiálke Dlhé 25. výročie konsekrácie kostola za účasti emeritného o. arcibiskupa Alojza Tkáča. Na túto slávnosť sa pripravíme vo filiálnom kostole aj modlitbou deviatnika. Začneme sa ho modliť od utorka nasledujúceho týždňa po skončení sv. ruženca.

5. Do pozornosti dávame zmenu letného času na zimný, ktorá bude tento rok v noci z 26. na 27. októbra (z nasledujúcej soboty na nedeľu). O 03:00 hod. si posunieme ručičky hodiniek o hodinu späť.