28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch zbierka na misie. Tento rok je zameraná zvlášť na pomoc pre africký štát Rwanda, kde už dlhšie prebieha genocída obyvateľstva. Aj týmto spôsobom môžeme pomôcť ľuďom, ktorí tam žijú.

3. Nasledujúci piatok 18. 10. sa uskutoční v celej Cirkvi modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Zapojíme sa aj v našej farnosti. V prvom rade modlitbou posvätného ruženca na školách (tu prosíme o zabezpečenie našich učiteľov Náboženskej výchovy), ako aj v našom farskom kostole a na filiálke Dlhé, kde sa budeme spoločne s deťmi modliť sv. ruženec o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

4. Chceme povzbudiť, ale aj upozorniť našich birmovancov, že každý piatok – od začiatku školského roka – sa slávi sv. omša zvlášť s príhovorom pre birmovancov. Účasť na sv. omši je súčasťou prípravy na birmovku.