27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovu, GazdovuMudroňovu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli a tiež ženám, ktoré prišli v pondelok na veľké upratovanie kostola pred odpustom.

2. Nasledujúcu sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 7. ročníka základných škôl z našej farnosti. Bude v budove CZŠ na Bernolákovej. Kto by sa chcel zúčastniť, prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

3. Do pozornosti dávame, že dňa 15.októbra (o týždeň v utorok) sa uskutoční v Bazilike Narodenia Panny Márie evanjelizačné stretnutie s misionárom Tomom Edwadsom. Program je na tomto odkaze.

4. Pápež František vyhlásil tento október za mimoriadny misijný mesiac pre celú Cirkev. Okrem iných aktivít ho môžeme naplniť vo svojom vlastnom živote aj uvažovaním nad zamysleniami, ktoré vydali rehoľníci verbisti na každý deň tohto mesiaca. Môžete si ich nájsť na webovej stránke, na tomto odkaze.

5. Pozývame aj deti všetkých škôl zapojiť sa do aktivity Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa uskutoční 18. októbra v školách, ale aj večer pred sv. omšou v našom farskom kostole.

6. Upozorňujeme na zmenu času sv. omše:
Vo štvrtok ranná sv. omša o 6:30 NEBUDE, namiesto toho bude sv. omša o 9:00, nakoľko sú dekanátne rekolekcie. Úmysel z rannej sv. omše sa presúva na omšu o 9.00. Vo vytlačenom Poverelle je uvedený chybný čas. Ospravedlňujeme sa za túto chybu.