26. cezročný týždeň

1. V pondelok o 9:00 hod. dopoludnia bude veľké upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou. Veľmi pekne prosíme, aby ste prišli pomôcť vo väčšom počte, ktorí budete zajtra doma. Vďaka za ochotu.

2. Od zajtra sa zmení čas večerných sv. omší počas týždňa a v soboty na 18:00 hod., keďže dni sú už kratšie.

3. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci.
Spovedať sa bude takto:
farský kostol: pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 17:15 do 18:00 hod.;
filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): utorok od 17:00 do 18:00 a piatok od 16:15 do 17:00 hod.
Spovedanie chorých bude tentoraz vo štvrtok!

4. V utorok začína Ružencový mesiac október. Každý večer, pol hodiny pred sv. omšou od 17:30 hod., sa budeme spoločne s kňazom modliť sv. ruženec (výnimkou bude tento týždeň, kedy naši kňazi spovedajú pred prvým piatkom). Povzbudzujeme vás, aby ste v tomto mesiaci častejšie prichádzali do kostola a na modlitbu sv. ruženca, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky.

5. V piatok 4. 10. budeme sláviť sviatok sv. Františka, čo je titul nášho farského kostola a pre nás slávnosť. Pozývame vás preto k hojnej účasti na sv. omšiach. Zvlášť dávame do vašej pozornosti, že v piatok o 9:00 hod. bude slávnostná sv. omša, pri ktorej sa poďakujeme za 20 rokov od založenia nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka. Celebrantom tejto sv. omše bude pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

6. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Bezprostredná duchovná príprava bude od stredy do soboty pri večerných sv. omšiach.
Vstupná vigílna sv. omša bude v sobotu večer o 18:00 hod. (celebrant vdp. Štefan Kačmár, kaplán Košice sv. Rodiny).
V nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10:30 hod. (celebruje vdp. Jozef Kozák, farár Humenné Košických mučeníkov).
Podrobný program bude na plagáte, na tomto odkaze.
Tiež upozorňujeme, že v súvislosti s odpustom budú zmenené časy niektorých sv. omší, resp. niektoré sv. omše nebudú. V sobotu nebude ranná sv. omša (úmysel sv. omše bude slávený pri večernej sv. omši). Fatimská sobota bude podvečer o 17:00 (nie ráno).
nedeľu vo farskom kostole budú sv. omše o 8:15 a 10:30 hod., večerná sv. omša nebude!!! Úmysly sv. omší z 9:30 a z večernej sv. omše budú odslúžené pri slávnostnej omši o 10:30 hod. Všimnite si tieto zmeny. Vďaka za pochopenie.

7. Kvôli odpustu bude zmena času sv. omší v nedeľu aj na filiálkach: Dlhé – 8:00 hod.,
Rod. oblasť – 9:00 hod.

8. O dva týždne v sobotu sa uskutoční duchovná obnova žiakov 7. ročníka zo všetkých ZŠ. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.