Oprava pódia za kostolom

Dávame do pozornosti, že v týchto dňoch sa realizujú v areáli našej farskej budovy práce na oprave pódia a okolitého priestranstva pre kultúrne a duchovné podujatia. Toto miesto nám umožňuje uskutočňovať naše spoločné stretnutia, či už je to každoročný farský deň, slávenie mládežníckych sv. omší, pravidelné stretnutia detí a pod.
Nakoľko tento priestor narušilo postupné zamákanie, vlhkosť a ďalšie problémy, rozhodli sme sa ho opraviť. Dávame vám na vedomie, že ide o „Projekt podporený z rozpočtu PSK“. Výška dotácie z Prešovského samosrápvnho kraja je 5000,-€, pričom spoluúčasť našej farnosti činí 20% z tejto sumy. Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Prešovskému samosprávnemu kraju a poslancom, ktorí zahlasovali za pridelenie tejto dotácie práve na tento projekt. Sme presvedčení, že jeho praktické využitie na duchovné a kultúrne podujatia preukáže opodstatnenosť a správne využitie investovaných finančných prostriedkov.