20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovu, Rusnákovu a Struhárikovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Tým, ktorí sa prihlásili na sobotnú púť autobusom do Ružencovej záhrady oznamujeme, že autobus bude odchádzať od nášho farského kostola o 8.00 hod.

3. Pripomíname, že sa môžete hlásiť na septembrový Pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Zoznam na prihlásenie je vzadu na stolíku za lavicami.