21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovu, Hruštičovu a Sisákovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vyslovujeme vďačnosť všetkým vám, ktorí ste pomohli finančne, ako aj angažovaním sa pri príprave a realizácii nášho Farského dňa.

3. Dávame do pozornosti, že od budúcej nedele budú v našom farskom kostole nedeľné sv. omše opäť v riadnom čase 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 hod., keďže sa skončia letné prázdniny.

4. Od piatku nasledujúceho týždňa začne v Bazilike Narodenia Panny Márie Deviatnik pred odpustovou slávnosťou. Otcovia pavlíni pozývajú na túto modlitbovú prípravu, ako aj na slávnosť 311. Výročia slzenia obrazu Panny Márie vranovskej, ktorá bude v utorok 27. 8. o 18:30 hod. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske, alebo na tomto odkaze.