19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pripomíname, že sa môžete hlásiť na autobus, ktorý pôjde do Bratislavy na Pochod za život. Termín tejto akcie je 21. – 22. 9. (sobota a nedeľa). Prosíme, aby ste sa prihlásili čo najskôr, keďže je potrebné vybaviť aj ubytovanie!

3. Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Všimnite si preto dobre čas svätých omší v tento deň. Kto by sa nemohol zúčastniť z vážnych dôvodov sv. omše vo štvrtok, tak už v stredu večer bude sv. omša zo sviatku!

4. V sobotu 24. augusta pripravujeme duchovnú púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej pre členov Bratstva sv. ruženca z našej farnosti. Autobus je objednaný. Záujemcovia zapíšte sa do stredy v sakristii!

5. Na budúcu nedeľu budeme liturgicky sláviť výročie konsekrácie nášho farského Kostola sv. Františka. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. Okrem toho bude sv. omša ešte o 8:00 hod.
Ranná sv. omša o 6:30 ani večerná o 18:30 hod. budúcu nedeľu nebudú!
Úmysel z rannej sv. omše o 6.30 bude odslúžený o 10.30. Vďaka za pochopenie.

6. Popoludní od 15:30 bude v areáli fary a kostola Farský deň, na ktorý vás srdečne pozývame. Zároveň veľmi prosíme aj gazdinky, aby napiekli a priniesli na spoločný stôl k agapé aj koláče.