17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude vo farskom kostole pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.
Na filiálke Dlhéutorok od 17:15 do 18:00 hod. a v piatok od 16:45 do 17:30 hod.
Na filiálke Dlhé bude v piatok sv. omša už o 17:30 hod.!
Chorých budeú naši kňazi spovedať ako je zvykom na prvý piatok dopoludnia.
Na prvú sobotu budú sv. omše spojené s Fatimským ružencom vo farskom kostole i na filiálke Dlhé ako zvyčajne.

3. Na Prvý piatok v tomto mesiaci (2. augusta) pripadá v tomto roku zároveň „Porciunkula“. Vo všetkých farských kostoloch možno získať v tento deň úplné odpustky, čo sa viaže historicky na odkaz sv. Františka a možnosť získať odpustky pre pútnikov, ktorí prichádzali do kostola „Anjelskej Panny Márie“ v Assisi.
V súčasnosti to už platí pre všetky farské kostoly sveta.
Skutky predpísané na získanie odpustkov v tento deň sú: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, vyznanie viery – Verím v Boha, sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
U nás vo farskom kostole bude zároveň na Prvý piatok v mesiaci vystavená sviatosť Oltárna k adorácii od 15:00 hod.

4. Do vašej pozornosti dávame, že tohtoročný Farský deň bude v nedeľu 18. augusta, keď budeme pri sv. omši sláviť 22. výročie posviacky nášho farského kostola. O ďalších informáciách ešte budeme informovať.. Zároveň vás prosíme aj o finančnú podporu formou zbierky na farský deň. Krabička na dary je položená vzadu za lavicami vo farskom kostole. Vďaka za vašu ochotu prispieť.