15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 16. cezročnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovu. Mudrákovu a Rákocyovu . Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Do vašej pozornosti dávame oznam, že vo Vysokej nad Uhom sa na budúcu sobotu, 20. 7. 2019, uskutoční 8. Pútnická sobota. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a bude pokračovať ďalším duchovným programom, ktorý vyvrcholí sv. omšou o 18:00 hod. Podrobný program si môžete pozrieť na výveske.

3. Farnosť Slovenská Kajňa dáva do pozornosti, že v týchto letných mesiacoch, budú sa sláviť sv. omše pre rekreantov na Domaši – časť Dobrá, a to každú nedeľu o 10:30 hod. (začínajú dnešnou nedeľou). Kto z vás bude tráviť dovolenku na tomto mieste, nezabudnite na sv. omšu.