13. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 14. nedeli prosíme rodinu Bertovú, Kundravú a Ocilkovú. Na ďalší týždeň, k 15. nedeli prosíme
    rodinu Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.
  2. Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude vo farskom kostole sv. Františka od pondelka do štvrtka – ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami. Na filiálke Dlhé v utorok od 17:00 do 18:00 hod.
  3. Prvá sobota v mesiaci spojená s modlitbou Večeradla sa bude sláviť v zvyčajnom čase vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
  4. Do pozornosti vám dávame, že sa organizuje autobus na arcidiecéznu odpustovú púť do Gaboltova, ktorá vyvrcholí v nedeľu 21. júla. Autobus pôjde od nášho farského kostola v nedeľu 21. 7. ráno o 5:00 hod. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii. Program odpustu bude vyvesený na nástenke.
  5. Od nasledujúcej piatkovej slávnosti sv. Cyrila a Metoda( kedy budú sv. omše ako v nedeľu) do konca prázdnin, budú sv. omše vo farskom kostole v nedeľu a vo sviatky v tzv. letnom režime – 6:30, 8:00, 9:30, 18:30 hod. Všimnite si túto zmenu!
  6. Časopis Poverello bude vydávaný počas prázdnin každú druhú nedeľu. Rovnako počas prázdnin nebudú úradné hodiny v kancelárii. Všetky záležitosti je možné si vybaviť po každej sv. omši počas týždňa (krsty, pohreby, sobáše, náuky …)