7. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zoslania Ducha Svätého prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú, Volovarovú. Zároveň vyslovujeme vďaku birmovancom a ich rodičom, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude pri sv. omšiach v našej farnosti Zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať vopred za obety na tento cieľ.

3. Budúci týždeň Letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom sú modlitby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až piatok ráno 6:00 – 6:30 hod. a večer od 18:00 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok a piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Školská kaplnka na Rodinnej oblasti – vo štvrtok od 9:00 hod. spolu so žiakmi Cirkevnej školy.

5. V sobotu o 18:30 hod. bude v našom farskom kostole slávenie Vigílie Zoslania Ducha Svätého. Pozývame vás na túto sv. omšu vo väčšom počte modliť sa o dary Ducha Sv. pre každého z nás, ako aj celú našu farnosť.

6. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. budú v Bazilike Narodenia Panny Márie primície novokňaza o. Juraja Tirpáka. Pozývame vás na túto slávnosť.

7. Budúcou nedeľou – slávnosťou Turíc sa končí Veľkonočné obdobie.