10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Najsvätejšej Trojice prosíme rodiny Kačmárovú, Zámborskú, Dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Duchovný otec a veriaci z ukrajinskej farnosti Velkyj Bereznyj nám vyslovujú úprimnú vďaku za veľkú štedrosť pri zbierke na opravu strechy ich kostola, ktorá bola minulú nedeľu. Vyzbieralo sa spolu 3400,-€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok večer po sv. omši bude Biblické stretnutie, na ktoré vás pozývame.

4. Do pozornosti dávame, že v sobotu 15. júna bude vo Vysokej nad Uhom Siedma pútnická sobota. Program tejto pútnickej soboty si môžete pozrieť na plagáte na výveske.

5. Na budúcu sobotu bude v Prešov v Mestskej športovej hale evanjelizačná konferencia OHEŇ, ktorá začne o 9:00. Viac informácií je na tomto odkaze.

6. Nasledujúci piatok a sobotu budú v košickej katedrále o 10:00 hod. vysviacky. V piatok diakonská a v sobotu kňazská. Všetci sme pozvaní. Pamätajme na nových diakonov a kňazov vo svojich modlitbách.

7. Nasledujúci piatok bude mládežnícka sv. omša, ktorá býva vo farskom kostole, v prípade priaznivého počasia tento krát vonku v priestore farského dvora (ako to býva zvykom každý rok v júni).

8. Dnes je v našej farnosti Zbierka na katolícke masmédiá. Vyslovujeme vďaku za každý váš dar na tento cieľ.

9. Upozorňujeme na sv. omšu v sobotu ráno – v tlačenom Poverelle je chybne napísané o 6:30 – omša je o 7:00.