11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostolanasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú, Kislíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

3. Zbierka na masmédiá z minulej nedele činila spolu 612,72 € (farský kostol – 496,55 €, filiálka Dlhé 68,70 €, filiálka Rodinná Oblasť 47,51 €). Vyslovujemeúprimné Pán Boh zaplať za finančnú pomoc na tento cieľ.

4. Z prvého sv. prijímania ostali v sakristii ešte sviečky a košieľky na vyzdvihnutie – poprosíme rodiny Čonkovú, Balintovú, Puškárovú, Malikovú, Panákovú, Zachárovú a Babinčákovú aby si ich prišli prevziať. Taktiež ostala jedná kronika bez mena, je fialová s výkresmi – prosíme rovnako si ju prevziať. Tiež prosíme rodiny prvoprijímajúcich, ktorí ešte nevrátili alby z prvého sv. prijímania, aby ich priniesli do sakristie a odovzdali osobne pani kostolníčke. Ďakujeme.

5. Prosíme všetkých záujemcov o náš letný detský tábor, ktorí zatiaľ zaplatili len zálohu, aby čo najskôr doplatili celú sumu a tých, ktorí ešte neodovzdali prihlášku, aby ju urýchlene odovzdali aj s poplatkom, keďže už je po termíne určenom na príjem prihlášok.

6. Pozývame vás, vo štvrtok na eucharistickú procesiu našim mestom, ktorá sa koná každý rok na sviatok Božieho Tela a Krvi. Začneme sv. omšou o 15:15 hod. a o 16:15 hod. začne procesia prvým oltárikom v našom farskom kostole. Pripoja sa k nám kňazi a veriaci rímsko a gréckokatolíckych farností z mesta. Prosíme, aby na procesiu prišli aj prvoprijímajúce deti s lupienkami kvetov, ako je zvykom.

7. Od nasledujúceho piatku začneme na našej filiálke na Dlhom modlitbu Deviatnika pred odpustovou slávnosťou Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorá bude 30. júna. Modliť sa budeme každý deň o 18:00 hod. (okrem nedele, keď bude Deviatnik po popoludňajšej pobožnosti). Nájdime si čas na túto duchovnú prípravu.