Veľký týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. Veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú, Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nedeľu sa bude spovedať v Bazilike od 15:00 hod. Od pondelka do stredy budú naši kňazi spovedať vo farskom kostole 30 minút pred sv. omšou tých, ktorí pricestujú domov zo zahraničia.
 3. V nedeľu (dnes) je krížová cesta v našom farskom kostole už o 14:15. hod. Všetkých vás srdečne pozývame. Na filiálke na Dlhom bude krížová cesta o 13:45 hod.
 4. Od Veľkého piatku sa budeme modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. (piatok 7:45 hod + ranné chvály, sobota 7:45 hod.+ ranné chvály; nedeľa, pondelok 7:45 hod.; utorok – sobota 17:45 hod.). Deviatnik sa skončí slávením nedele Božieho milosrdenstva (2.Veľkonočná nedeľa).
 5. Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký Piatok na pobožnosť celomestskej Krížovej cesty ktorá sa začne o 9:30 hod. v našom kostole sv. Františka z Assisi a povedie ulicami nášho mesta do Baziliky Narodenia Panny Márie. Bude to spoločná pobožnosť pre veriacich z oboch našich farností a celého Vranova.
 6. Na Veľký piatok upozorňujeme na prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť. Odporúča sa predĺžiť pôst do obradov Veľkonočnej vigílie.
 7. Sviatosť oltárna pri Božom hrobe vo farskom kostole bude vystavená v piatok do 22:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod do Veľkonočnej vigílie.
 8. Sviatosť oltárna v Božom hrobe na filiálke Dlhé bude vystavená v piatok do 20:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod do Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste sa napísali do zoznamu na túto adoráciu (vzadu v kostole).
 9. sobotu večer na slávenie Veľkonočnej vigílie je potrebné priniesť si sviece na obnovenie krstných sľubov.

Svätenie veľkonočných jedál:

 • Farský kostolSobota: 16:30 hod. (v priestore farského dvora za kostolom); Nedeľa: 7:00 hod. (v kostole)
 • Filiálka Na VŕškuSobota 16:30 hod. (v areáli okolo kostola)
 • Filiálka Rodinná oblasť16:00 hod (v školskej kaplnke)

Úplné odpustky: podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca
Zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu… (je potrebné zapojiť sa spevom, alebo recitovaním)
Veľký Piatok – pri poklone a uctení si sv. kríža
Veľkonočná vigília – obnovenie krstných sľubov
Veľkonočná nedeľa – požehnanie sv. otca Františka Urbi et Orbi

 1. ADSMsobota 27. apríla – Arcidiecézne stretnutie mládeže v Sabinove – mladí, prosíme zapíšte sa v sakristii kostola do veľkonočnej nedele.
 2. stredu nasledujúceho týždňa budú naši kňazi spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami. Prosíme, aby ste chorých nahlásili do utorka v sakristii (tých, ku ktorým nechodia naši kňazi každý mesiac!).
 3. Začiatkom mája (3. – 5. 5.), od piatka do nedele budú v našej farnosti putovné relikvie Troch svätých košických mučeníkov. Putovanie relikvií je v rámci prípravného roka pre Jubileom – 400 rokov od ich mučeníckej smrti. Duchovná príprava na tieto dni bude vo forme modlitby Deviatnika k sv. košickým mučeníkom, ktorý sa začneme modliť vo farskom kostole i na filiálke Dlhé v piatok po Veľkej noci (26. 4.)
 4. Dnes vychádza dvojčíslo Poverella, kde bude liturgický program aj na veľkonočnú oktávu. Nové poverello je dostupné na tomto odkaze.