Veľkonočná oktáva

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú, Rožovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Vyslovujeme tiež vďačnosť za vaše milodary v pôstnej zbierke s názvom Veľkonočný dar. Spolu sme rozdelili 1230,-€ a tiež potraviny do vyše 20 rodín celej našej farnosti. Vďaka každému, kto ste prispeli, za vás postoj charity a milosrdenstva.
  3. Deviatnik k B. milosrdenstvu: v pondelok o 7:45 hod. ráno pred sv. omšou, utorok – sobota 17:45 hod. pred večernou sv. omšou. Deviatnik sa skončí na budúcu nedeľu slávením Nedele Božieho milosrdenstva. Zároveň v piatok večer začne vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé súbežne aj Deviatnik ku svätým košickým mučeníkom, ktorých relikvie budú v našej farnosti o dva týždne.
  4. Po veľkonočných sviatkoch, v sobotu 27. apríla, sa bude konať v Sabinove Arcidiecézne stretnutie mládeže v spoločenstve s o. biskupom. Kto z mladých by sa ho chcel zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii najneskôr do pondelka sv. omši.
  5. Celý nasledujúci týždeň je Veľkonočná oktáva, teda každý deň sa slávi ako Veľkonočná nedeľa.
  6. Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľubomír SlepákMartina Štefanová – ohlasujú sa prvý krát.
    Michal PolákKlaudia Horosová – ohlasujú sa prvý krát.
  7. Zahrňte ich do svojich modlitieb.