2. Veľkonočný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú, Mitrovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15:00 bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole, ako aj v kostole na filiálke Dlhé. Zároveň ten, kto si dnes nábožne uctí pri verejnom vystavení obraz Božieho milosrdenstva v kostole a splní predpísané podmienky, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Dnes bude sv. ruženec o 14:30.
  3. Od stredy – 1. mája sa posúva čas večerných sv. omší vo farskom kostole! Počas týždňa z 18:00 na 18:30 hod. Zároveň sa budeme modliť vo farskom kostole i na filiálke Dlhé Májovú pobožnosť večer o 18:25 hod.
  4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať sa bude pol hodinu pred sv. omšami.
    Filiálka Dlhé – v utorok od 17:30 do sv. omše a v piatok od 17:15 do 18.00 hod.
    Filiálka Rodinná oblasť – vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. v škole (spolu so žiakmi).
  5. Detská sv. omša v tomto týždni bude štvrtok večer o 18:30 hod.
  6. V nasledujúcom týždni od piatku do nedele budú v našej farnosti prítomné relikvie Troch svätých košických mučeníkov. Vo farskom kostole ich slávnostne privítame v piatok o 13:00 hod. a zotrvajú tu do večera. Počas celého popoludnia bude otvorený kostol a môžeme si ich uctiť a modliť sa pri nich. O 15:00 hod. bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. sobotu ráno budú odnesené na filiálku Dlhé a zotrvajú tam dopoludnia. V nedeľu sa prenesú pred sv. omšou do školskej kaplnky. Na všetkých miestach budú v prítomnosti relikvií spoločné modlitby a sv. omša. Pozývame vás, nájdite si čas na tieto vzácne chvíle.