3. Veľkonočný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú, Kopkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Budúca, 4. veľkončná nedeľa, nedeľa Dobrého Pastiera. Pri sv. omšiach bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Prosíme o štedrosť na tento cieľ zbierky. Zároveň je nasledujúci týždeň aj Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Osobitne sa budeme aj my modliť za kňazské a duchovné povolania – v utorok na filiálke Dlhé a vo štvrtok vo farskom kostole pri večernej adorácii.
  3. Detská sv. omša v stredu 8. mája nebude – tento týždeň však bude nácvik spevu na prvé sv. prijímanie vo štvrtok od 17:00 h do 18:00 h v katechetickej miestnosti.
  4. Ďalšia detská sv. omša bude v stredu večer 15. mája, kde preberieme tému: 29. Zoslanie Ducha Svätého – Jn 14,15-31, Sk 2,1-41.
  5. Taktiež povzbudzujeme deti, aby sa učili ostatné otázky (46-90), ktoré budeme skúšať v sobotu 18. mája o 9:30 hod.
  6. Pozývame deti na detský letný tábor „TAKTIKA“, ktorý sa uskutoční 8. 7. – 13. 7. 2019 na Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť vzadu vo farskom kostole na stolíku. Cena tábora je 90 €. Vyplnenú prihlášku odovzdajte sestričkám najneskôr do 10. júna.
  7. Vo štvrtok nebude ranná sv. omša, ale z dôvodu kňazských rekolekcií sa prekladá na 9:00 hod. dopoludnia.