3. pôstny týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. pôstnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie a vo štvrtok15:30 hod. miništrantské stretnutie
  3. sobotu o 9:30 dopoludnia bude vo farskom kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Náplňou stretnutia bude ďalšia katechéza, ako aj organizačná príprava samotnej slávnosti. Účasť všetkých detí a rodičov je nutná!
  4. V dňoch 29. – 30. 3. 2019 (nasledujúci piatok a sobotu) sa uskutoční Duchovná obnova pre žiakov 5. ročníka ZŠ na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. Pozývame žiakov zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ.
  5. Do pozornosti dávame zmenu času, ktorá bude budúci víkend. V noci zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu dopredu, teda na letný čas. Nezabudnime na to aj kvôli príchodu na nedeľnú sv. omšu.