6. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú, Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Pravidelné Biblické stretnutie, ktoré býva utorok, tento týždeň nebude!
  3. Z iniciatívy o. arcibiskupa Bernarda sa v tomto roku prvýkrát uskutočnia v košickej katedrále slávnostné sv. omše pre jubilujúcich manželov z celej našej arcidiecézy s osobitným biskupským požehnaním. Prosíme preto manželov aj z našej farnosti, ktorí v tomto roku oslávia 25, 50, či 60 rokov spoločného života (a chceli a mohli by sa zúčastniť tejto slávnosti), aby prišli do sakristie nahlásiť svoje mená. My ich pošleme následne na ABÚ Košice kvôli registrácii a počtu jubilujúcich manželov. Sv. omša pre tých, ktorí slávia 25 rokov manželstva, bude 25. mája a pre tých, ktorí slávia 50 rokov a 60 rokov spoločného života zasa 13. októbra.
  4. Každoročná fašiangová Farská veselica sa uskutoční na budúcu sobotu 23. februára v priestoroch ZŠ Lúčna. Ešte stále je možné kúpiť v sakristii lístky v cene 15-€ na osobu. Pozývame vás.