2. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú, Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do Katechetickej miestnosti.
  3. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
  4. Pozývame všetkých žiakov 6. ročníka na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční dňa 25. – 26. 1. 2019 na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici. Prihlášky je možné doniesť do stredy sestre Imakuláte.
  5. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sa uskutoční Ekumenické modlitbové stretnutie o týždeň o 15:00 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie. Pozývame vás na tieto modlitby.
  6. Do pozornosti dávame, že udeľovanie Sviatosti birmovania bude tento rok v sobotu 1. júna 2019 o 9:00 hod. Sviatosť birmovania udelí o. arcibiskup Bernard Bober.