1. adventný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. adventnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú, Hričákovú.
  Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary.
 3. Vo štvrtok nebude miništrantské stretko.
 4. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol  – od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšou
  Filiálka Dlhé – utorok od 17:15 h do sv. omše a v piatok od 17:15 h do sv. omše
  Kaplnka v škole na Rodinne oblasti – v stredu od 9:00 h spolu so žiakmi
 5. V sobotu 8.12. budeme sláviť slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok a sv. omše budú ako v nedeľu. Vo farskom kostole však dopoludnia o 11:00 h sv. omša nebude!
 6. CK Viver tour organizuje Silvestrovskú púť do Mejugorja v termíne 28. 12. 2018 – 3. 1. 2019. Cena púte je 215 €. Viac informácií bude na plagáte na výveske kostola.
 7. Povzbudzujeme deti k adventnej aktivite. Tento týždeň sa budeme snažiť splniť predsavzatie: ranná a večerná modlitba, modlitba pred a po jedle, nevyslovovať Božie meno nadarmo, nenadávať a vyjadrovať sa slušne. Po splnení vymaľujeme lampášik a prinesieme do kostola.