33. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krista Kráľa prosíme rodiny Balberčákovú, Stolárikovú, Bižovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary.
  3. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
  4. Dňa 23. – 24. 11. sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov 7. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove n / T. Pozývame žiakov zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ.
  5. V stredu, hodinu pred večernou sv. omšou, bude na filiálke Dlhé vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Pozývame vás k modlitbe. Prvú pol hodinu bude tichá adorácia, následne sv. ruženec pred vystavenou sviatosťou.
  6. Od štvrtku 22. 11. začneme vo farskom kostole modlitbu Deviatnika k sv. Ondrejovi, hlavnému patrónovi našej arcidiecézy. Modliť sa budeme každý večer, 10 minút pred sv. omšou. Pozývame vás k tejto modlitbe. Zároveň sme o. arcibiskupom pozvaní v sobotu 1. 12. do košickej katedrály o 10:00 hod. na slávnostnú sv. omšu sviatku sv. Ondreja.
  7. Veriaci z farnosti v Slovenskej Kajni nás pozývajú na ľudové misie, ktoré budú pod vedením pátra Michala Zamkovského od 24. novembra do 2. decembra. Program je dostupný na tomto odkaze