Program obnovy misií

Nedeľa 28. 10. 2018

 • 8:00 h; 9.30 h; 11:00 h; 18:30 h – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
 • 9:30 – sv. omša s misijnou kázňou – filiálka Dlhé
 • 11:00 – sv. omša s misijnou kázňou – filiálka Cirkevná škola
 • 16:30 – film Ostrov, cca 2 hod. – farský kostol

Pondelok 29. 10. 2018

 • 9:30 – 11.00 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 10:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
 • 16.00 – 17:30 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 18.00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol aj filiálka Dlhé

Utorok 30. 10. 2018

 • 9:30 – 11:00 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 10:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
 • 16:00 – 17:30 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 16:30 – 18:00 – sviatosť zmierenia – filiálka Dlhé
 • 18:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol aj filiálka Dlhé
 • 18:00Filiálka Dlhé: Výročie konsekrácie kostola – slávnosť

Streda 31. 10. 2018

 • 9:30 – 11:00 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 10:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
 • 16:00 – 17:30 – sviatosť zmierenia – farský kostol
 • 18:00 – sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol aj filiálka Dlhé