29. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 30. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú, Polaščíkovú.
  Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.
 3. Pozývame miništrantov (aj nových), na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.
 4. Pripomíname a zároveň pozývame k hojnejšej účasti na spoločnej modlitbe sv. ruženca počas mesiaca októbra. Pri nej môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 5. Na budúcu nedeľu sa uskutoční v našej farnosti obnova misií. Pátri kapucíni budú sláviť sv. omše v nedeľu v našich kostoloch. Pozývame vás k hojnej účasti na sv. omšiach, katechézach, ale aj k sviatosti zmierenia, ktorú budeme vysluhovať pred dušičkovými sviatkami.
 6. Pripomíname, že budúci víkend v noci zo soboty na nedeľu o 03:00 hod. sa mení čas z letného na zimný . Ručičku hodinky posunieme o hodinu dozadu.
 7. Tak, ako každý rok, pri príležitosti dušičkových sviatkov si môžeme zakúpiť Sviecu za nenarodené deti. Stojí 1,-€ a jej kúpou prispejeme na pro life aktivity Fóra života. Prosíme vás, aby ste si ich zakúpili a použili ich 2.11. na Spomienku na všetkých verných zosnulých tak, že večer o 20:00 hod. ju zažatú vložíme do okna a pomodlíme sa za nenarodené deti. Ďakujeme.
 8. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Lukáš BARTKO a Veronika PIROGOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Vladimír ROŠKO a Adriana ORENIČOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Lukáš BAK a Andrea KLEMBAROVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb