30. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 31. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bertovú, Kundravú, Ocilkovú.
  Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Od dnešného dňa do stredy večera prebieha v našej farnosti obnova misií. Program je na tomto odkaze alebo v časopise Poverello. Pozývame vás k hojnej účasti na týchto dňoch duchovnej obnovy našej farnosti. Každý deň bude sv. omša aj na filiálke Dlhé.
 3. V utorok 30. 10. slávime Výročie konsekrácie filiálneho kostola na Vranovskom Dlhom. Pre veriacich našej filiálky je to slávnosť, preto pozývame k hojnej účasti na večernej sv. omši o 18:00 hod.
 4. Nasledujúca sobota je prvá sobota. Sväté omše s modlitbou fatimského ruženca budú ako zvyčajne.
 5. Biblické, ani miništrantské stretko tento týždeň nebude!
 6. Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, keďže je pracovné voľno. Popoludní o 14:00 hod. bude na cintoríne na Vranovskom Dlhom pobožnosť za duše v očistci. Pozývame vás k modlitbe.
 7. V sakristii si môžete zakúpiť Sviecu za nenarodené deti. Stojí 1€ a jej kúpou prispejeme na pro life aktivity Fóra života. V piatok 2.11. večer o 20:00 hod. ju môžeme zažať a pomodliť sa v rodinách za nenarodené deti a ich rodičov.
 8. Do pozornosti dávame, že po zmene času sa menia časy večerných sv. omší na 18:00 – výnimku tvoria nedele a prikázané sviatky, kedy čas sv. omší zostáva 18:30 h.
 9. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Vladimír ROŠKO a Adriana ORENIČOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Lukáš BAK a Andrea KLEMBAROVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb