28. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú, Kislíkovú. Zároveň vyslov-ujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Budúca nedeľa (29. cezročná) bude slávená ako Misijná nedeľa. Modliť sa budeme v tento deň zvlášť za šírenie evanjelia vo svete. Zároveň bude pri sv. omšiach zbierka na misie. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.
 3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.
 4. Pozývame miništrantov (aj nových), na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.
 5. Pripomíname a zároveň pozývame k hojnejšej účasti na spoločnej modlitbe sv. ruženca počas mesiaca októbra. Pri nej môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 6. O dva týždne sa uskutoční v našej farnosti obnova misií, po roku od ich skončenia. Pátri kapucíni budú u nás od nedele 28. 10. do štvrtka 1. 11. Pozývame vás k hojnej účasti na sv. omšiach, katechézach, ale aj k sviatosti zmierenia, ktorú budú naši kňazi vysluhovať pred dušičkovými sviatkami. Podrobný program bude vyhlásený na budúcu nedeľu.
 7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Marek SOPKO a Slávka NOVICKÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Peter KMEC a Dominika ĎURIŠKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Lukáš BARTKO a Veronika PIROGOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Vladimír ROŠKO a Adriana ORENIČOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb