23. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú, Kopkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

 2. Na budúcu 24. cezročnú nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen. Prosíme o vašu štedrosť na tento cieľ.

 3. Od stredy začnú v našom farskom kostole pravidelné sv. omše za účasti detí. Taktiež sv. omšou v piatok začnú pravidelné sv. omše s účasťou birmovancov a mládeže.

 4. Keďže nasledujúcu sobotu bude slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, sväté omše budú v celej našej farnosti tak, ako v nedeľu.

 5. Od 15. septembra do 24. októbra 2018 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Okrem nás kňazov, pozývame aj vás veriacich, aby ste sa zapojili do tejto duchovnej aktivity (vybrať si deň, či niekoľko dní na osobitné modlitby, adorácie, či pôsty za všetkých kňazov cirkvi). Zvlášť nás k tomu vyzýva Svätý Otec v tomto roku, keď vnímame (aj cez médiá) rôzne problémy, či zlyhania niektorých kňazov, či biskupov v živote a službe Cirkvi.

 6. Do pozornosti dávame, že žiaci 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem ísť na birmovku, si môžu zobrať prihlášku (je vzadu na stolíku) a vyplnenú ju priniesť najneskôr do konca septembra do farskej kancelárie.

 7. Pozývame miništrantov, ako aj nových, na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.

 8. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Karol BATÍK a Eva GAJDOŠOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Arpád SZABÓ a Dominika ŠVEC-BILÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Martin HUDÁK a Daniela MOLNÁROVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Michal Barna a Andrea Čakyová: ohlasujú sa druhýkrát
  Tomáš ŠIMČÁK a Veronika TKÁČOVÁ: ohlasujú sa druhýrát
  Michal ŠVEC a Jaroslava REBYOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb