22. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Mitrovú, Katicovú a Horosovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

 2. Na kostolné potreby z pohrebu Heleny Hájnikovej obetovali 50 €. Pán Boh zaplať.

 3. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci.
  Spovedať sa bude: farský kostol: pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:45 do 18:30.
  filiálka Dlhé: utorok od 17:30 do 18:00 a piatok od 17:00 do 18:00.

 4. Začína školský rok. Začneme ho sv. omšami s prosbou k Duchu Svätému. V pondelok ráno o 8:30 vo farskom kostole pre Cirkevnú školu, v utorok na filiálke Dlhé a v stredu vo farskom kostole večer pri sv. omši pre školopovinných a mládež. Zároveň prosíme žiakov a študentov, aby sa prišli vyspovedať na začiatku školského roka.

 5. V sobotu začnú ranné sv. omše spoločnou modlitbou fatimského ruženca vo farskom aj vo filiálnom kostole ráno.

 6. Na budúcu nedeľu sv. omša vo farskom kostole o 11.00 nebude kvôli Vranovskému odpustu.
  Sv. omše na filiálkach: v sobotu na Rodinnej oblasti o 17:00 a v nedeľu na Vranovskom Dlhom o 8:00.

 7. V nedeľu po rannej sv. omši pôjdeme, ako každý rok, pešou púťou do Baziliky. Odchod od kostola bude o 9:15. Pozývame vás. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita. Celý program je dostupný na tomto odkaze.

 8. Dávame do pozornosti odpustovú slávnosť v Šaštíne, ktorá bude od 14. 9. až 16. 9. Program je dostupný na tomto odkaze.

 9. Aj tento rok pokračujú v našej farnosti detské stretká. Každý pondelok od 15:30 do 17:00. Prvé stretko bude už v pondelok 17. 9.
  Tešíme sa na všetky deti 🙂

 10. Farská kancelária bude od pondelka otvorená už v riadnom čase:
  pondelok až štvrtok od 16:00 do 17:00,
  piatok od 10:00 do 11:00.

 11. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Karol BATÍK a Eva GAJDOŠOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Arpád SZABÓ a Dominika ŠVEC-BILÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Martin HUDÁK a Daniela MOLNÁROVÁ: ohlasujú sa prvýkrát 
  Michal Barna a Andrea Čakyová: ohlasujú sa prvýkrát
  Tomáš ŠIMČÁK a Veronika TKÁČOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb