17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovu, Vargovičovu, Hornu, Šimkovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Vo farskom kostole každý deň od pondelka do piatku ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami.
Na filiálke Dlhé v piatok podvečer od 17:00 hod.
Tým, ktorí prichádzate na spoveď do farského kostola pripomíname, aby využili spovedanie už od pondelka (nie až v piatok!).

3. Vo štvrtok 2. augusta bude možno získať vo všetkých farských kostoloch (vrátane nášho) úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha, sväté prijímanie a modlitba Na úmysel Sv. Otca.

4. Na prvý piatok bude od 15:00 hod. vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začne sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Zároveň pripomíname a povzbudzujeme vás k hojnejšej účasti na štvrtkových adoráciách vo farskom kostole pred večernými sv. omšami.

5. Fatimská sobota sa bude sláviť tak, ako je zvykom:
Farský kostol – sobota o 7:00 hod.,
filiálka Dlhé – sobota o 8:00 hod.

6. Slávnosť výročia konsekrácie nášho farského kostola bude v nedeľu 19. augusta. Hlavným celebrantom bude o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej n/Uhom. Prosíme vás zároveň o vaše príspevky na Farský deň. Krabička na zbierku je osobitne označená za lavicami vo farskom kostole. Vďaka za vaše obety.