13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 14. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Billú a Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na opravu strechy farskej budovy činila 1710,-€. Na kostolné potreby bohuznáma rodina obetovala 50,-€ a zo sobáša bohuznámi darovali na opravu strechy 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať. Dnes je zároveň zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vďaka za všetky vaše obety.

3. Na sv. omše vo farskom kostole na slávnosť sv. Cyrila a Metoda (štvrtok – sv. omše budú ako v nedeľu), prosíme lektorov:
6:30: Chytra, Sabolová;
8:00: Ivanko, Ivanková;
9:30: Benčo, Fecenková;
18:30: Novák, Sinčáková.
Ďakujeme.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – každý deň pol hodinu pred rannými a večernými sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Na prvý piatok bude zároveň vo farskom kostole vystavená Sviatosť oltárna k adorácii od 15:00 hod. Adorácia začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude 1. sobota v mesiaci júl. Tí, ktorí ste sa prihlásili na fatimskú sobotu do Obišoviec, autobus pôjde od farského kostola v sobotu o 7:00 hod. Pre tých, ktorí zostávate doma, budú sv. omše so spoločnou modlitbou sv. ruženca vo farskom kostole i na filiálke Dlhé ako každý mesiac.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Karol CHYTIL a Ivana ZÁLEPOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Tomáš HUDÁK a Simona DZURIKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb