12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok 26. 6. po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred vďaka za všetky obety na tento cieľ.

4. Od budúcej nedele (1. júla) do konca prázdnin budú nedeľné sv. omše vo farskom kostole v „letnom režime“ (6:30 – 8:00 – 9:30 – 18:30). Sv. omše o 11:00 nebudú.

5. Od piatku do nedele budú v našom farskom kostole po sv. omšiach, (resp. pobožnosti v nedeľu) pravidelné štvrťročné Modlitby matiek. Pozývame všetky ženy – matky.

6. Blíži sa koniec školského roka, preto pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa v budúcom týždni vyspovedali pred večernými sv. omšami (utorok – štvrtok) a v piatok počas prikázaného sviatku Petra a Pavla sa spolu poďakujeme pri sv. omši hymnom TE DEUM pri sv. omši o 18:30.

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Karol CHYTIL a Ivana ZÁLEPOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
Tomáš HUDÁK a Simona DZURIKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb