11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

3. Na budúcu nedeľu vyhlasujeme pre farský kostol prvú zbierku na opravu strechy našej fary. Keďže strecha na viacerých miestach preteká, je už nutné vymeniť krytinu, nakoľko vznikajú väčšie škody. Prosíme vás, bratia a sestry, o vašu štedrosť na tento cieľ. Vopred ďakujeme za každý dar.

4. Vranovský dekanát, vrátane našej farnosti, spoluorganizuje Fatimskú sobotu v Obišovciach dňa 7. júla. Pripravujeme preto možnosť ísť autobusom. Kto sa chce prihlásiť, môže tak urobiť už od dnešného dňa do budúcej nedele v sakristii

5. Blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej bude 1. septembra 2018 v Košiciach. Máme objednaný autobus na túto výnimočnú udalosť. Kto má záujem zúčastniť sa, prihláste sa čo najskôr (už od dnešného dňa, pretože každý musí mať na túto slávnosť vstupenku a musí byť zaregistrovaný presný počet veriacich z farnosti)

6. Do pozornosti mladým dávame celoslovenské Národné stretnutie mládeže #P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla v Prešove. Kto z mladých našej farnosti sa ho chce zúčastniť, musí sa zaregistrovať čo najskôr – online registrácia je len do 1.7.2018! Pri registrácii je možnosť uviesť aj názov skupiny, naši mladí majú VT_JUH, je to kvôli spoločnému ubytovaniu a ostatným veciam. Na stránke sú zároveň podrobné informácie o stretnutí. Viac info a registrácia je na tomto odkaze