10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 11. cezročnej  nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti Arcidiecéznu púť ku cti Karmelskej Panny Márie v Gaboltove, ktorá vyvrcholí 21. – 22. júla 2018. Program je dostupný na tomto odkaze

3. Otcovia Pavlíni pozývajú na pešiu púť do Čenstochovej od 1. do 15. augusta. Kto by mal záujem zúčastniť sa, viac informácií je na tomto odkaze

4. V piatok sa v Katedrále v Košiciach uskutoční diakonská a v sobotu kňazská vysviacka, obe so začiatkom o 10:00 h.

5. Do pozornosti dávame, že na budúcu nedeľu 17. 6. 2017 o 10:30 h bude v Žalobíne slávnostná primičná svätá omša novokňaza Kristiána Karcha.

6. Farnosť Čemerné pozýva každý trinásty deň v mesiaci do októbra na slávenie dňa fatimského zjavenia Panny Márie. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze