6. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 7. veľkonočnej  nedeli prosíme rodinu Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám prvoprijímajúcich detí, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo sviatku. Zároveň budú vo štvrtok dopoludnia aj rekolekcie, preto ranná sv. omša nebude, ale bude o 8:30 hod.! (za účasti detí z Cirkevnej školy).

3. Od piatku sa pred večernými sv. omšami začneme modliť Deviatnik k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc.

4. Budúcu sobotu o 9:30h bude blok sobášnych náuk – viera, sviatosti, prikázania pre snúbencov, ktorí ho ešte neabsolvovali.

5. Na budúcu nedeľu je 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zároveň bude vo všetkých kostoloch Zbierka na katolícke masmédiá.

6. Kto sa chce prihlásiť na autobus do Gaboltova na Turíčnu novénu, ktorá bude pre náš dekanát v pondelok, 14. mája, môže tak urobiť v sakristii farského kostola.

7. V sobotu 19. 5. 2018 (o dva týždne) sa uskutoční tradičné stretnutie ružencových bratstiev z našej arcidiecézy v kostole dominikánov v Košiciach. Podrobný program stretnutia je na tomto odkaze.