5. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 6. veľkonočnej nedeli prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí v sobotu po skončení svätej spovede. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu po večernej sv. omši bude nácvik liturgie prvého sv. prijímania. Účasť všetkých detí a rodičov je nutná.

3. Od utorka – 1. mája sa posúva čas večerných sv. omší vo farskom kostole počas týždňa z 18:00 na 18:30. Zároveň sa budeme modliť vo farskom kostole Májovú pobožnosť večer o 18:25 hod.

4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – od pondelka do piatku ráno od 6:00 do 6:30 hod a večer (v pondelok 17:30-18:00) od 18:00 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok od 17:30 do sv. omše a v piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Filiálka Rodinná oblasť – v stredu dopoludnia od 9:00 hod. v škole (spolu so žiakmi)

5. Prosíme rodičov a príbuzných detí, ktoré idú na budúcu nedeľu na Prvé sv. prijímanie, aby sa vyspovedali počas týždňa. Spovedať sa bude každý večer: v pondelok od 17:30 do 18:00 a od utorka od 18:00 do 18:30 hod.

6. Adorácia na prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a bude trvať do večernej sv. omše. Pozývame vás k modlitbe.

7. Prvá sv. spoveď detí bude vo farskom kostole nasledujúcu sobotu. Začne o 9:00 hod. a bude súčasťou kajúcej pobožnosti. Prosíme rodičov, aby prišli spolu so svojimi deťmi.

8. Slávnosť Prvého sv. prijímania bude v našom farskom kostole v nedeľu o 10:00 hod. Prosíme vás, aby ste miesta v laviciach rezervovali predovšetkým pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

9. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Stanislav GAZDA a Kristína ČULENOVÁ – ohlasujú sa tretíkrát
Jakub KAČMÁR a Mária ZVALENÁ –  ohlasujú sa tretíkrát
Peter KARPÁČ a Anna ŠTEFČÍKOVÁ –  ohlasujú sa druhýkrát
Dominik VALIGA a Martina ŠIROTNÍKOVÁ –  ohlasujú sa druhýkrát
Tomáš GEŠPER a Michaela DEMETROVÁ –  ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.