4. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 5. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok 24. 4. po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V pondelok o 16:00  bude prvý liturgický nácvik detí na 1. sv. prijímanie. Účasť všetkých detí je nutná.

4. V stredu pred sv. omšou o 17:15 bude nácvik spevu na 1. sväté prijímanie. Po večernej sv. omši bude organizačné stretnutie všetkých rodičov a ich prvoprijímajúcich detí. Obsahom stretnutia bude bezprostredná príprava na 1. sväté prijímanie.

5. V piatok začne modlitba Deviatnika pred 1. sv. prijímaním detí 5 minút pred sv. omšou. Pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov každý večer do kostola – je to ich duchovná príprava k prvému prijatiu eucharistického Ježiša.

6. V piatok začína duchovná obnova pre prvoprijímajúce deti v škole. Prosíme, myslite na deti aj animátorov v modlitbách 🙂

7. Dnes je Nedeľa Dobrého Pastiera, pri ktorej sa modlime za nové kňazské povolania. Popoludní bude vystavená sviatosť oltárna vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé a to po sv. ruženci. V rámci tejto poklony sa budeme modliť za kňazov.